Ledelsessupervision er en målrettet indsats i forhold til daglig praksis – kontra visioner ogmålsætninger – i virksomhedens lederskab og som sådan en vigtig nøgle til udfoldelsen af virksomhedens strategi.

Kort sagt, hvad sker der reelt i samspillet. Og harmonerer det med målsætningerne.

 

 

Feronia Group's ledelsessupervision sætter såvel det faglige og teoretiske, som det personlige lederskab i fokus.

Gennem supervisionen opnås en større selvindsigt i både faglige, eksistentielle og emotionelle sider af din position som leder eller din position i ledergruppen.
Ligeledes kan ledelsessupervision være værktøjet til at arbejde sig igennem fastlåste situationer, svære medarbejdersamtaler eller til refleksion og forståelse af egen lederstil.

Ledelsessupervision fungerer også som et periodisk boost og er fortrinligt i forbindelse med organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser.

Med ledelsessupervision fra Feronia Group, er stor indsigt i - og respekt for – de store personlige krav til din rolle som leder, en selvfølge.

En mental oase, hvor du som leder kan undersøge og udfordre egen ledelsesstil og tankesæt.

Med udgangspunkt i egne aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger og udfordringer, vil du blive udfordret til at træne mentalt, reflektere og adaptere eventuelle nye måder og metoder.

Feronia Group's ledelsessupervision tilbydes såvel enkeltpersoner som ledelsesgrupper.

 

For os handler ledelsessupervision om at:

  • skabe refleksion, fordybelse og selverkendelse
  • skabe bevidsthed om egne vaner, mønstre og tilgange til ledelse
  • spotte, udvikle og høste egne, og organisatoriske, uudnyttede ressourcer
  • sikre en konstruktiv kommunikation
  • udvikle din evne til at tackle konflikter
  • udvide din ledelsesmæssige og personlige værktøjskasse
  • skabe genveje til overblik
  • raffinere dine samarbejdsevner
  • udvikle den leder, der med – og gennem - medarbejderne skaber de bedste resultater
  • guide dig mod dine ledelsesmæssige mål

 

Kontakt os uforpligtende for at høre mere om mulighederne med Feronia Group's Ledelsessupervision

 

Enten via kontaktformularen eller på tlf 61 41 70 77